Áúëãàðñêîòî ñïèñàíèå çà Êîðåñïîíäåíòåí øàõ - áðîé 4

(Àêî äèàãðàìèòå íå âè èçëèçàò äîáðå èçòåãëåòå ñè Firefox è íÿìà äà èìàòå ïðîáëåìè)


 

 

НОВ УСПЕХ НА БЪЛГАРСКИЯ КОРЕСПОНДЕНТЕН ШАХ

 

 

ИСКРЕН ДИМОВ

СТАРШИ МЕЖДУНАРОДЕН МАЙСТОР

 

Искрен Димов роден през 1974 г. в гр. Варна.

 Завършил е  историческия факултет на СУ “Св. Кл. Охридски”.

В шахматни турнири участва от 1995 г. и е член на ШК “Хемус” София. Играе кореспондентен шах от 1996 г.  Републикански шампион в Финал 35 (13 т. от 14 партии). Участва  V и VI РОП с отбор "София" (победител на IV дъска).

 

 
                            

 

Първото му участие в международни турнири е с отбора на България в полуфинала  на VІ Европейско отборно (1999 г. – 2001 г.), като е пър-ви на VІ дъска и покрива първа норма за SІM. От 2002 г. играе в Шампионската лига  на ICCF с отбор “София”. Победител е на ІV   дъска през 2004.

Големият му успех е в силния международния турнир “Мемориал Муракхвери” (2006-2008 г.), където покрива  втора норма за SІM и на  1.01. 2008 г. ICCF го му присъжда със званието старши международен майстор (SІM).

 

 

МОЕТО УЧАСТИЕ В „МЕМОРИАЛ МУРАКХВЕРИ”

 

SІM Искрен ДИМОВ

 

 

Международният турнир “Мемориал Муракхвери” беше организиран от руската федерация по кореспондентен шах в памет на талантливия шахматен журналист и литератор (автор на няколко книги, между които и на тази за гениалния Акиба Рубинщайн, написана заедно с московския гросмайстор и заслужил треньор на РСФСР Ю. Разуваев), известния преводач и програмист, играл в редица крупни турнири по кореспондентен шах, Валерий Изяславович Мурахвери.  Турнирът бе-ше от 9-та категория (средно Ело 2462), участваха много опитни и силни шахматисти от Русия, Израел, Чехия, Естония, Аржентина и Англия. Сред тях се отличаваха GM Йоав Дотан от Израел (който в се-га има Ело 2630), SІM Петер  Маковски (Чехия),  SІM Т. Тийтс (Есто-ния), SІM В. А. Вайсер (Русия), SІM М. Реборд (Аржентина, 2531). Са-мо К. С. Болдиш (Русия) и аз бяхме без международни звания. Това беше най-силния турнир, в който съм участвал.

 

(Бел.ред.  Турнирът все още не е приключил. Временното класиране може да се види в приложената таблица).

 

Category 9 GM=10 SIM=8 IM=7 LGM=4½ LM=2½

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Т.

1

CZE

 

SM

Makovski, Ing. Petr

2502

 

½

½

½

½

½

1

½

1

½

½

1

½

1

1

9.5

2

ISR

 

GM

Dothan, Yoav

2581

½

 

.

½

½

½

1

½

½

½

1

½

1D

1

1

9

3

EST

 

SM

Tiits, Tõnu

2521

½

.

 

½

½

1

½

½

½

½

½

1

1

1

1

9

4

BUL

 

 

Dimov, Iskren

2457

½

½

½

 

½

½

0

½

½

1D

1

½

1

½

½

8

5

RUS

 

SM

Vayser, Vladimir

2381

½

½

½

½

 

½

½

1

½

½

½

½

½

½

½

7.5

6

RUS

 

SM

Muzyka, Yury

2424

½

½

0

½

½

 

1

.

½

.

½

½

1

½

1

7

7

RUS

 

SM

Dolgov, Igor

2507

0

0

½

1

½

0

 

½

½

½

½

½

½

1

1

7

8

ARG

 

SM

Rebord, Mauricio

2531

½

½

½

½

0

.

½

 

1

½

1

1

.

½

.

6.5

9

RUS

 

SM

Napalkov, Vladimir

2455

0

½

½

½

½

½

½

0

 

½

½

½

½

½

1

6.5

10

RUS

 

SM

Ponomarev, Aleksandr

2442

½

½

½

0D

½

.

½

½

½

 

½

½

.

1

½

6

11

RUS

 

IM

Kharitonov, Aleksandr

2346

½

0

½

0

½

½

½

0

½

½

 

½

½

½

½

5.5

12

RUS

 

IM

Ivanov, Valery

2359

0

½

0

½

½

½

½

0

½

½

½

 

½

½

½

5.5

13

RUS

 

SM

Antonenko, Vladimir

2515

½

0D

0

0

½

0

½

.

½

.

½

½

 

½

½

4

14

ENG

 

SM

Pheby, Ian M.

2484

0

0

0

½

½

½

0

½

½

0

½

½

½

 

.

4

15

RUS

 

 

Boldysh, Konstantin

2422

0

0

0

½

½

0

0

.

0

½

½

½

½

.

 

3

 

 

Турнирът започна на 1.02.2007, но SІM П. Маковски ми изпрати пър-вия си ход още на 22.12.2006 г. Разбира се, играта започна след посре-щането на Новата го-дина, но пък темпото беше шеметно – всеки ден получавах ход (а понякога и повече от един) и отговарях със същата скорост. Маковски играеше толкова настървено и с огромно желание за победа вероятно поради факта, че скоро преди това бях спечелил партията си в Шампионската Лига срещу съотборника му Вл. Хъбъл и може би това им попречи да се класират за участие в “А” група.

Избрах “Френска защита”, тъй като нямах желание да играя отново и отново система “Паулсен” в “Сицилианска защита”. Търсех сравни-телно спокоен вариант, в който равния изход е най-вероятен. Доверих се на анализа на Ананд на партията му с В. Корчной от турнира във Вайк ан Зее от 2000 г., която завършва с пълен разгром на Корчной още на 19-я ход, но Ананд посочва правилното продължение за черни-те, което води до минимално преимущество на белите. Маковски игра изобретателно и след серия от единствени ходове успях да ремизирам с “вечен шах”. Завършихме на 11.02.2007 г., т.е. 11 дни след началото на турнира!

Последва бързо реми (4.03.2007) с IM В. П. Иванов (Русия) (19 хода и отново аз направих “вечен шах”). Другият шахматист, от когото полу-чавах всеки ден ходове, беше SM В. А. Вайсер (Русия). С него бях с белите фигури и избрах “Чигоринската система” в “Сицилианска защита”. Това ми се случваше за първи път, но търсех отново разно-образие. За съжаление, не успях да получа преимущество и даже изпитвах известни трудности. Все пак намерих точната защита и на 22.03.2007 се съгласихме на “реми” (изиграхме 42 хода за по-малко от 2 месеца). Същият сценарий се получи и в партията ми с английския шахматист Ян Феби. След това последва един неочакван подарък от IM А. А. Пономарьов (Русия) - той пререди ходовете, т.е. изпусна ес-тествения теоретичен ход и ми изпрати този, който се играе след него. Интересното е, че няколко месеца по-рано аз направих аналогична грешка в партията ми от Шампионската Лига с К. Флахерти в една напълно равна позиция и загубих заради това. Поредното бързо реми беше с К. С. Болдиш (Русия), с когото играех с черните фигури. Той избра един пасивен, но много солиден вариант и аз лесно изравних позицията, но нямаше как да постигна повече от реми.

Аржентинският шахматист SІM М. Реборд играе много често и с го-лям успех “Система Яниш” в “Испанска партия”. Този дебют играхме и в нашата партия. Не можах да постигна преимущество и на 8.5.2007 г. фиксирахме ремито.

 В партиите с много силните SІM T. Tийтс (Eстония) и SІM Ю. А. Музика (Русия) бях с черните фигури. Реших да избера, за по-голяма сигурност, любимата ми “Система Паулсен” в “Сицилианска защита”, тъй като в нея имам най-голям опит. Въпреки това и двамата успяха да ме затруднят максимално (особено естонския състезател). Все пак, след трудна борба, успях да ремизирам. Не така протече партията ми с най-именития участник в турнира GM Й. Дотан (Израел). Отново бях с черните. Играхме гамбитния вариант в “Московската система”. През цялото време стоях стабилно и не изпитвах никакви затруднения. Това може би се дължеше на 17-я ми ход, който вероятно е новинка. На 28.07.2007 г. се съгласихме на реми. Руският шахматист SM В. А. Напалков показа още с първите ходове, че играе изключително бавно. С черните фигури успях още на 20-я ход да форсирам реми с “вечен шах”. Това ми позволи да завърша турнира в разумни срокове.

Най-приятни и най-интересни за мен бяха партиите ми с руските шахматисти  SІM В. Г. Антоненко и IM А. А. Харитонов. Постиг-натите победи с белите фигури срещу тях се оказаха решаващи за по-криването на втората ми SІM норма. Още след първите ходове раз-брах, че Антоненко се стреми да повтори наскоро изиграната (2007 г.) във Вайк ан Зее партия  Широв - Ван Вели, завършила с победа на черните. Подготвих нов ход за белите (22-я ход) и чаках с нетърпение да стигнем до тази позиция. Скоро след това стана ясно, че  черните изпадат в много трудна позиция. Това беше доста неочаквано за моя противник и той бързо се предаде. Някак по-трудно вървеше партията с Харитонов. Все пак, след една-две микроскопични грешки на черните, получих много силна атака, която, макар и с доста усилия, доведох до победа.

Последна завърши партията ми със SІM И. М. Долгов, в която с белите фигури той избра рядко срещан вариант и приложи новинка, след която получих трудна позиция, направих една грешка и макар че се съпротивлявах упорито, не можах да спася партията. Така на 17.11.2007 г. завърших турнира с 8 точки, като покрих желаната норма за SІM.

 

 

 


SM Makowsky, P. (2502)

Dimov, Iskren (2457)

 

Френска защита C13]

 

1.e4 e6 За първи път реших да играя Френска защита, тъй като исках да избегна сложните ва-рианти в Сицилианска защита.  2.d4 d5 3.Nc3 dxe4   Този ход на Рубинщайн според мен дава най-добри шансове за равенство в този дебют. 4.Nxe4 Nd7 5.Nf3 Ngf6 6.Bg5 Be7 7.Nxf6+ Bxf6 8. h4 h6 9.Bxf6 Nxf6 10.Qd2 0–0 11.0–0–0 b6 12.Ne5 Bb7 13.Bd3 c5 14.dc5 bc5  [14...Qc7? 15.Rhe1 ± Anand, V. - Korchnoi, V. /Corus Wijk aan Zee 2000]

 

XABCDEFGHY
8
r+-wq-trk+(
7
zpl+-+pzp-'
6-+-+
psn-zp&
5+-
zp-sN-+-%
4-+-+-+-
zP$
3+-+
L+-+-#
2
PzPPwQ-zPP+"
1+-
mKR+-+R!
xabcdefghy

 

15.Rhe1 Nd5!² 16.g4 Белите из-бират по-агресивното продълже-ние [Заслужава внимание и ходът 16.g3!? ] 16...c4 17.Bxc4 Qxh4 18.Bxd5 Bxd5 19.c4 Ак-тивно продължение, но наличие-то на дами и отслабването на прикритието на белия цар е до-ста-тъчна компенсация за черни-те. 19...Bb7 20.Qe3 Rfd8 21. Rxd8+ Rxd8 22.Qxa7 Qe7 Бели-те спечелиха пешка, но черните подготвят нахлуване с дамата към противниковия цар, с което форсират реми. 23.Qb6 Rc8 24. b3 Qa3+ 25.Kd1 [25.Kb1 Ra8 26. Re2 Be4 27.Rxe4 Qxa2 28.Kc1 Qa129.Kd2 Ra2 30.Ke3 Qe1 31. Kf3 Qh1 32.Ke3 Qe1+ 33.Kd4 Rd2 34.Nd3 Qa135.Ke3 Qd1=; 25.

Kd2 Qxa2 26.Ke3 Bg2 27.Rg1 Qa8 28.f3 Rb8 29.Ra1 Qxa1 (29... Qxf3 30.Nxf3 Rxb6 31.Rb1 Bxf3 32.Kxf3 Rb4 33.Ke4 g6 34.Ke5 Kg7 35.Kd6 Kf6) 30.Qxb8 Kh7 31.Nxf7 Qc3+ 32.Kf2 Qxf333.Kg1

Qf1 34.Kh2 Qh135.Kg3 Qh3 36. Kf2 Qf3+=] 25...Qxa2 [Възмож-но, но малко по-слабо е 25...Qb2 26.Qxb7 Rd8+ 27.Nd7 Qd428.Ke2 Rxd7 29.Qf3 Qd2 30.Kf1 Qxa2 31.Rd1 Rxd1 32.Qxd1] 26.Qxb7 Rd827.Nd7 Qxf2 28.Re2 [28.Re4 Qb2!= ;29.c5 (29.Ke1 Qc1 30.Ke2 Qc2 31.Ke3 Qc3 32.Ke2 Qc2; 29. g5 Qb1 30.Kd2 Qb2 31.Kd3 Qb1 32.Ke2 Qc2+ 33.Ke3 Qc3+=) 29...Qb1 30.Kd2 (30.Ke2 Rxd7 31.Qc8 Kh7 32.Qd7 Qxe4 33. Kd1

Qb1 34.Ke2 Qc2 35.Qd2 Qxc5) 30...Qb2 31.Kd3 Qb1 32.Kd2 Qb2 33.Ke1 Qc1 34.Ke2 Qc2 35.Ke3 Qc3+=] 28...Qf1 29.Kd2 Qa1 30.Re3  

XABCDEFGHY
8-+-
tr-+k+(
7+
Q+N+pzp-'
6-+-+
p+-zp&
5+-+-+-+-%
4-+
P+-+P+$
3+
P+-tR-+-#
2-+-
mK-+-+"
1
wq-+-+-+-!
xabcdefghy

Белите предлагат реми, което аз, разбира се, приех. ½–½

 

SM Muzyka,Y.А.(2424))

Dimov, Iskren (2457)

 

Сицилианска защита [B42]

 

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4 4.Nxd4 a6 Система “Паулсен” в “Сици-лианска защита” предлага бого-ти възможности за творческа изява и за двете страни. 5.Bd3 Qc7 6.0–0 Nf6 7.Qe2 d6 8.c4 Nc6 9.Nxc6 bxc6 10.Nc3 Be7 11.c

Много интересен и рядко сре-щан ход, подриващ пешката на"d6", контролираща особено важното за черните поле "e5". Тук обикновено се играе 11.f4.

XABCDEFGHY
8
r+l+k+-tr(
7+-
wq-vlpzpp'
6
p+pzppsn-+&
5+-zP-+-+-%
4-+-+
P+-+$
3+-
sNL+-+-#
2
PzP-+QzPPzP"
1
tR-vL-+RmK-!
xabcdefghy

11...dxc5™ [11...Nd7?! 12.cxd6 Bxd6 13.f4±; 11...0–0 12.Na4² ; 11...d5? 12.Bg5 Qe5 13.f4 Qd4+ 14.Kh1±] 12.e5 [12.Na4!? e5 13.f4 0–0 14.f5 Rb8 15.b3² ] 12...Nd5 13.Bd2?! След този ход, белите губят преимуществото си. По-добре е 13.Re1!? 13...0–0 14. Rac1 Rd8 15.Rfd1 [15.Na4 Nb4 16.Bc4 Rd4 17.Bc3 Nxa2 18.Bxa2 Rxa4 19.Bb1 g6 ] 15...Nb4 16.Be4 Rd4 17.Bf4! Rb8 18.a3 Rxd1+ 19.Nxd1 Nd5 20.Bd2 [20.Bg3?! a5 21.Bd3 Qb6 22.Qe4 g6 23.Bh4 Bxh4 24.Qxh4 Ba6 25.Bxa6 Qxa6 и черните стоят по-добре] 20...g6 21.Bd3 Bf8 Черните се опитват да усложнят играта. [По-слабо е 21...f6, което води най-много до реми 21...f6 22.Qg4 (22.ef6 Bf6 23.Rc5 Bxb2 24. Nxb2 Rxb2 25.Rc4 a5 26.Bc2 Ra2 27. Qe1 Qd6 28.Ba4 c5 29.Bc1 Ra1 30.Qd2) 22...Qxe5 (22...fxe5?? 23.

Bxg6 hxg6 24.Qxg6++-; 22...f5 23.Qe2 Bf8 24.g3 Bg7 25.f4÷) 23.Bxg6 Bd6 24.Bd3+ Kh8 25. Qh4 f5 26.Ne3 (или 26.Qd8  Kg7 27.Qg5  Kh8) 26...Qg7 27.Nxd5 cxd5=] 22.Rc4 [Възможно е и 22.

f4 Qb6 23.Bc4 a5 ] 22...Bg7 23. Re4 f5 24.exf6 Bxf6 25.Bxa6 [25. Bc4 Bd4 26.b3 e5 27.Ne3 Be6 28.Nc2 Bb2 29.Ne3 Rf8] 25... Bxb2 26.Nxb2 Rxb2 27.Bxc8 Qxc8 28.Qe1 Qb8 29.Rxe6 Kf7 30.Bc1 Rb1 31.Re4 Qb3 32.Qd2 Qc3 33.Re1 Qxd2 34.Bxd2  Rb2 След смяната на дамите, на дъс-ката възникна ендшпил, в който черните имат по-силна проходна "c" и по-добро разположение на фигурите. Но това не е доста-тъчно за печалба. Белите се защитават прецизно и изравня-ват. [34...Rxe1 35.Bxe1 c4 36.Kf1 Ke6 37.Ke2 Kd6 38.Bd2 Kc5 39.Kd1 Kb5 40.Kc2 Ka4 41.Bc1 h5=] 35.Bc1 Rc2 36.g4 c4 37.Kg2 c3 [37...Kf6 38.h4 c3 39.Bg5+ Kg7 40.Kf3 h6 41.Be3 Ra2 42.Bc1 h5 43.gxh5 gxh5 44.Re6=] 38.Kf3 Nc7 ½–½

 

GM Dothan,Y. (2581)

Dimov, Iskren (2457)

 

Московски вариант [D43]

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3. Nc3 Nf6  4.Nf3

c6 5.Bg5 h6  Срещу такъв силен шахматист като GM Dothan, из-брах “Московската система”, тъй като не желаех да навлизам в джунглата от варианти на “си-стема Ботвиник”  5...d:c4.  В Мо-сковската система черните се стремят да  намалят до минимум разнообразните възможности на белите. 6.Bh4 Белите избират гамбитното продължение. 6...dxc4 7.e4 g5 8.Bg3 b5 9.Be2 Bb7 10.h4 Няколко месеца след края на тази партия, на супер-турнира във Вайк ан Зее 2008, В. Топалов разгроми Вл. Крамник с находка на И. Чепаринов във варианта след 10. 0–0 Nbd7  11.Ne5 Bg7 12. N:f7N!? Тази жертва в кореспондентна партия би трябвало да срещне проти-водействие от страна на черни-те. Бъдещето ще покаже, дали ходът 12. N:f7 е достатъчно ко-ректен. Тук се играе също и 10. Ne5!? 10...g4 11.Ne5 Nbd7! Счи-там този ход за най-солиден, даващ на черните най-големи шансове за равенство. Другите две продължения са: 11...h5  и  11...Rg8. 12.Nxg4 [12.Nxd7] 12... Rg8 13.Nxf6+ Qxf6 [13...Nxf6] 14.e5 Qf5 15.Bf3 0–0–0 16.Qe2 Nb6 17.Rd1 b4!N  

 

 

XABCDEFGHY
8-+ktr-vlr+(
7zpl+-+p+-'
6-snp+p+-zp&
5+-+-zPq+-%
4-zppzP-+-zP$
3+-sN-+LvL-#
2PzP-+QzPP+"
1+-+RmK-+R!
xabcdefghy

 

Не ми е известно този ход да се е срещал до този момент. Спо-ред мен след него, черните имат приблизително равна игра. [Тук досега е известно 17...Nd5 18.Ne4 Bb4+ 19.Kf1 Be7 20.Kg1 c5 21.dxc5 с по-добри шансове за белите.] 18.Ne4 c5 19.dxc5 Rxd1+ 20.Kxd1 Bxc5 21.Kc1 [21.Nxc5 Bxf3 (21...Qb1+?? 22. Kd2 Qxb2  23.Ke1 Qa1  24.Qd1 Qc3  25.Qd2+-) 22.Qxf3 Qb1  23. Ke2 Qxb2  24.Kf1 (24.Ke1 Nd5 25.Qxf7 Qc1 26.Ke2 Qc2 27.Kf3 Qc3 28.Ke2 =) 24...Qc1 25.Ke2 Qb2+=] 21...Be7 22.Rd1 Rd8 [22...Kb8!? 23.Rd4 ÷] 23.Rxd8  Kxd8 24.Qd2+ Bd5 25.Nf6 Bxf6 [25...c3?! 26.bxc3 Bxf6 27.Bxd5 Nxd5 28.exf6 Qxf6 29.Qd4 Qxd4 30.cxd4 a5 31.Kb2 Kd7 32.a3 Kc6 33.axb4 Nxb4 34.h5 a4 35.Ka3 Nd3 36.Bh4 Kd5 37. g4±] 26.exf6 Qxf6 27.Qxb4 Bxf3 28.Qd6  Ke8 29.Qb8 Qd8 30.gxf3 Qxb8 31. Bxb8 a6 Дамите се размениха и на дъската възникна ендшпил, който на пръв поглед е реми. Но черните трябва да играят вни-мателно, тъй като офицерът в подобни позиции е особено си-лен, и въпреки наличието на сдвоени пешки, белите имат по-приятна игра. 32.h5 Nd5 33.Kc2 Kd7!

XABCDEFGHY
8-
vL-+-+-+(
7+-+
k+p+-'
6
p+-+p+-zp&
5+-+
n+-+P%
4-+
p+-+-+$
3+-+-+
P+-#
2
PzPK+-zP-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy

 

 [33...f6 34.Ba7 Kf7 35.Be3 Kg7 36.b3±] 34.Be5 Kc6 35.Bg7 Nf4 36.Bxh6 Nxh5 37.Kc3 [37.Bg5!? Ng7! (37...f6 38.Bd2 Kc5 39.Kc3 f5 40.Be3 Kd5 41.Kb4±) 38.Kc3 Kb5 Необходимо срещу Kb4! 39.Kd4 Nf5 40.Ke5 Kb4 41.Kf6 (41.f4? a5 42.Kf6 a4 43.Kxf7 a3) 41...Kc5 42.Kxf7 Kd5 43.Bf6 e5 44.Kg6 Nd4 45.f4 exf4 46.Kg5 Ne2=] 37...Kb5 38.Be3 [38.a4 Kxa4 39.Kxc4 Nf6 40.Bg7 Nd7 41.Bd4 f6 42.f4 e5 43.fxe5 Nxe5 44.Kd5 Kb3 45.f4 Nd3 46.f5 (46.Ke4 Nxf4=) 46...Nf4+ 47.Ke4 Nh5 48.Kf3 Ng7 49.Kf4 a5 50. Bxf6 Nh5 51.Kg5 Nxf6 52. Kxf6 Kxb2=] 38...Nf6 39.a4 Kxa4 40. Kxc4 Nd7 41.Bd4 f6! [41...Ka5? 42.b3! e5 43.Be3±] 42.f4 e5 43.fxe5 Nxe5+=  Последва още 44.Bxe5 [44.Kd5 Nd3 45.Ke4 Nxf2  46.Bxf2 Kb3 47.Bd4 a5 48.Bxf6 a4=] 44...fxe5 45.f3 Ka5 46.b3 ½–½

 

SM Napalkov, V. (2455)

Dimov, Iskren  (2457)

 

 Антимерански вариант [D46]

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Nf3 e6 4.e3 Nf6 5.Bd3 Nbd7 6.0–0 Bd6 7.Nc3 На дъската е системата Чигорин – Алехин в Меранска система. Белите обаче избират спокойно продължение с незабавна малка рокада, което позволява на чер-ните максимално ефективно да приложат идеята на М. Чигорин – подготовка и разбиване на пе-шечния център на белите с "e6-e5" (или "c6-c5"). 7...dxc4 [Ос-новното продължение тук е  7...0–0 8.Qc2 (До позицията в партията се стига след 8.e4 dxc4 9.Bxc4 e5 10.h3 (10.Bg5!? Qe7) ) 8...dxc4 9.Bxc4] 8.Bxc4 0–0 9.e4 [По-често се играе 9.Qc2 a6 но и ходът в партията е напълно въз-можен (9...b5; 9...Qe7;9...e5!?)  ]

9...e5 10.h3  

 

  ABCDEFGHY
8
r+lwq-trk+(
7
zpp+n+pzpp'
6-+
pvl-sn-+&
5+-+-
zp-+-%
4-+
LzPP+-+$
3+-
sN-+N+P#
2
PzP-+-zPP+"
1
tR-vLQ+RmK-!
xabcdefghy

 

Пасивен ход, след който черните решават дебютните проблеми. [По-добре е 10.Bg5!? Qe7 11.Re1 (11.d5 Nb6 12.Bb3 h6 13.Bh4 cxd5 14.Bxd5 Rd8) 11...Rd8 12.d5 h6 13.Bh4 Nf8 със сложна позиция с взаимни възмож-ности.] 10...exd4!= 11.Nxd4 Nc5 [11...Re8] 12.f3 [по-слабо изглежда 12.Qf3 Bh2 13.Kxh2 Qxd4 14.Bb3 Ncxe4 15.Rd1 Qb4] 12...Bc7 От тук офицерът може да бъде прехвърлен на диагонала g1–a7 13.b4 [13.Nce2 b5 14.Bb3 Nxb3 15.axb3 (15. Qxb3c5! 16.Nc2 c4) 15...Bb6 16.Be3 Qe7 17.Qc2 Bd7 18.Bf2 Rac8=] 13...Ne6 [Интересна, но не съвсем коректна е жертвата 13...Qd6 14.bxc5 Qh2+ 15.Kf2 Qg3+ (15...Bg3+ 16.Ke3 Qxg2 17.Nce2 Rd8 18.Nxg3 Qxg3 19. Rg1 Qxh3 20.Bb2) 16.Ke2 Qxg2+ 17.Rf2 Qxh3 18.Be3] 14.Nxe6 Bxe6 15.Bxe6 Bb6 Тук има и още три интересни възможно-сти: [15...Qe7; 15...fxe6; 15...Be5] но ходът в партията води най-бързо към реми. 16.Kh1 fxe6 17.Qb3 Qd6 18.Rd1 [Нищо не дава и 18.Bb2 Nd5 19.Nxd5 (19.exd5? Bc7 20.Kg1 Qh221.Kf2 Bg3+ 22.Ke3 Qxg2÷) 19...cxd5] 18...Qe5 19.f4 Nh5! 20.fxe5 Rf1  

XABCDEFGHY
8
r+-+-+k+(
7
zpp+-+-zpp'
6-
vlp+p+-+&
5+-+-
zP-+n%
4-
zP-+P+-+$
3+
QsN-+-+P#
2
P+-+-+P+"
1
tR-vLR+r+K!
xabcdefghy

Предвид любопитния вечен шах, тук партията приключи 21.Rxf1 [21.Kh2?? Bg1+ 22.Kh1 Ng3#] 21...Ng3+ 22.Kh2 Nxf1+ 23.Kh1 Ng3+ ½–½

 

 SM Tiits,T.      (2521)

Dimov, Iskren  (2457)

 

Сицилианска защита [B42]

1.e4 c5 2.Nf3 e6 3.d4 cd4 4. Nxd4

4.Nxd4 a6 5.Bd3 Главният вариант в система Паулсен. [Другите възможности за белитке са 5.Nc3; 5.c4] 5...Nf6 [5...Bc5; 5...Nc6] 6.0–0 Qc7 7.Qe2 d6 8.c4 Nc6!? [Тук най-често се играе 8...g6 9.Nc3 Bg7 10.Rd1 0–0 11.Nf3 Nc6 12.h3 Nd7 13.Be3 Nde5 14.Rac1 с по-добра игра за белите.] 9.Nxc6 bxc6 10.Nc3 Интересно тук е 10. c5!? 10...Be7 11.f4 e5 [Заслужава внимание  11...0–0 12.e5 Nd7 13.exd6 Bxd6 14.Ne4 Be7²] 12.f5! [12.fxe5 dxe5=] 12...Bb7 13.Be3 0–0 14.Rac1 [14.g4 d5=] 14...Qa5 Начало на нов план. Черните подготвят освобождаващото "d5". 15.a3 [15.g4 d5 16.cxd5 cxd5=; 15.b4 Qxb4 16.Rb1 Qxc3 17.Rxb7 Rfe8 18.Rfb1 d5 19.Rxe7 Rxe7 20.Bd2 Qd4+ 21.Be3 Qc3=] 15...d5! 16.cxd5 cxd5 17.Nxd5 Bxd5 18.exd5 Nxd5 Тук си помислих, че партията вече е приключила и ремито е неизбежно. Но последва много неочакван ход, даващ нови ресурси за белите, който SІM Тийтс ми игра след 16 дни размисъл. След него черните трябва още доста да се потрудят, за да достигнат равенството. 19.f6!

 

 

XABCDEFGHY
8
r+-+-trk+(
7+-+-
vlpzpp'
6
p+-+-zP-+&
5
wq-+nzp-+-%
4-+-+-+-+$
3
zP-+LvL-+-#
2-
zP-+Q+PzP"
1+-
tR-+RmK-!
xabcdefghy

 

19...Nxf6 [19...Bxf6? 20.Rc5 Qd8 21.Rxd5 Qxd5 22.Rxf6!± a5 (22...gxf6 23.Qg4+ Kh8 24.Qf5+-) ] 20.Rf5 Rfe8 21.Bc4 Qa4 Да-мата бяга от връзката и съще-временно поставя уловката 22. Kh1! [22.Rxe5? Bd6 23.Rxe8 Rxe8 24.Qf3 Bxh2 25.Kxh2 Rxe3 26.Qa8 Re8 ³] 22...h6?! Излишна профилактика. По-добре 22... Rac8 [22...e4?!23.g4! h6 (23... Qd7 24.Rcf1; 23...g6 24.Rf4 Red8 25.g5±) 24.h4 с атака; 22... Rac8 23.Rxe5 Bd6 24.Rxe8 Rxe8 25. Qf3 Be5 (25...Bxh2 26.g3 Qd7 27.Bf4 g5 28.Bxg5 Ne4 29.Bh6!±) 26.Qb7 Qd7 27.Qxd7 Nxd7 28. Rd1 (28.Bxa6 Bxb2 29.Rc8 Rxc8 30.Bxc8 Ne5 31.a4 Bc3²) 28...Nf6 29.Bc1² a5] 23.Rff1 [23.Rxe5!? Bd6 24.Rf5 Re4 25.Qd3 Rae8 26.Bd4 Re1 27.Rf1 Rxc1 28.Rxc1 Be5 29.Bxe5 с минимално, но трайно преимущество.]23...Rac8 23...Rac824.Bxa6 Белите получа-ват две свързани крайни проход-ни. Това както и двата офицера им носи преимущество. Контра-играта за черните се състои в активност на царския фланг. 24...Rxc1 25.Bxc1 Qe4 26.Qxe4 Nxe4 27.b4 Rd8 28.g3 Bg5! 29.Bb7 Rd4™ [29...Nd6 30.Bxg5 hxg5 31.Bc6 Nc8 32.a4 Na7 33.Bg2±; 29...Nf2+ 30.Kg1 Nd3 31.Bxg5 hxg5 32.Rd1±; 29...Nc3 30.Bxg5 hxg5 31.Rc1±] 30.Bxe4 [30.Bb2 Rd2 31.Bxe4 Rxb2 32.Bd5 Bf6 33.Rc1 Kf8 34.Rc7 Rd2 35.Bxf7 Bd8²] 30...Rxe4 31.b5 Bd8 32.Bd2 f6 33.Rb1 Ra4! Черните намират един-ствен спасителен план: жертват офицера си за двете проходни на белите, като разчитат, че двете пешки "g3" и "h2" не могат да пробият техните четири свърза-ни пешки на царския фланг. [33...Re2? 34.Rd1 Bc7 (34...Re4 35.Bb4 Rd4 36.Rxd4 exd4 37.Kg2 Kf7 38.Kf3+-) 35.a4 e4 36.a5 e3 37.Bc3 Rc2 38.Be1 Rb2 39.b6 Bxb6 40.axb6 Rxb6+-] 34.b6 [Другата възможност е 34.Bb4 Bb6 35.Rc1 Ra8 36.Rc6 Bd4 37.g4 Kf7 38.Kg2 Kg6 39.h3 h5 40.Kg3 с подобна позиция, като в партията.] 34...Bxb6™  

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+-zp-'
6-vl-+-zp-zp&
5+-+-zp-+-%
4r+-+-+-+$
3zP-+-+-zP-#
2-+-vL-+-zP"
1+R+-+-+K!
xabcdefghy

 

35.Rxb6 Rxa3 36.Kg1 h5 37.Rb2 g5 38.Rb7 Ra2 39.Be1 g4 40.Rd7 Ra1 41.Kf2 Ra2  42.Bd2 [42.Rd2 Ra3 43.Ke2 Kf7 44.Rd3 Ra2 45. Bd2 Ra1 46.Rd7  Kg6 47.Be1 Ra2  48.Rd2 Ra3 49.Rd8 Ra2  50.Bd2 Kg7 51.Rb8] 42...Ra3 43.Be1 [43.Rb7 Rf3  (43...h4?? 44.gxh4 Rh3 45.Kg2 Rxh4 46.Be1 Rh3 47.Bg3 Rh7 48.Rb4) 44.Kg2 Ra3²] 43...Ra2+ 44.Rd2 Ra3 45.Ke2 Kf7 46.Rd7  Kg6 47.Rd3 Ra2  48.Rd2 Ra3 49.Rd8 Kg7 50.Rc8 Ra2  51.Bd2 Ra3 52.Rc3 Ra1 53.Rc2 Белите “тъпчат” на едно място. [53.Kd3 Kg6 54.Bc1 Ra2 55.Rc2 Rxc2 56.Kxc2 h4 57. gxh4 Kh5 58.Be3 Kxh4 59.Bf2  Kh3 60.Bg3 Kg2 61.Kd2 Kf3 62.Kd3 e4  63.Kd4 e3=] 53...Rh1 54.Kd3 Kg6 55.Bb4 Rb1 56.Ba5 Ra1 57.Bc3 Rd1+ 58.Rd2 Rf1 59.Re2 Kf5 60.Be1 Ke6 Става ясно, че позицията на черните е непробиваема. Последва още: 61.Kc4 Rh1 62.Bc3 Rf1 63.Ra2 Rh1  Черните предлагат реми, което е прието. Една трудна и напрегната партия! ½–½

 

 Dimov, Iskren  (2457)

SM Antonenko, V.(2515)

 

Сицилианска защита [B90]

 

 1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 a6 6.f3 Модерно продължение за белите в система Найдорф, често сре-щащо се в турнири от най-ви-соко ниво. 6...e5 7.Nb3 Be6 8.Be3 Be7 9.Qd2 0–0 [9...Nbd7; 9...h5] 10.0–0–0 Nbd7 11.g4 b5 12.g5 b4 13.Ne2 Ne8 14.f4 a5 15.f5 a4 16.Nbd4 [16.fxe6 axb3 17.exf7+ Rxf7÷] 16...exd4 17. Nxd4 b3 18.Kb1 bxc2+ 19.Nxc2 Bb3 20.axb3 axb3 21.Na3 Ne5 Критична позиция. 22.Qg2!N   

XABCDEFGHY
8
r+-wqntrk+(
7+-+-
vlpzpp'
6-+-
zp-+-+&
5+-+-
snPzP-%
4-+-+
P+-+$
3
sNp+-vL-+-#
2-
zP-+-+QzP"
1+
K+R+L+R!
xabcdefghy

Съществено усиление в сравне-ние с партията Широв – Ван Ве-ли, Вайк ан Зее 2007, която привеждам по-долу. Ходът  22. h4 игран от Широв е типичен за неговия агресивен стил, изглеж-да естествен и в духа на пози-цията. Но той допуска контраиг-ра за черните, които строят тан-д-ма Qa8, Ra4 с атака на белия цар. Игран преди "h2-h4", ходът 22. Qg2 не допуска това! [Пар-тията Широв – Ван Вели про-дължи: 22.h4?! Ra4! 23.Qg2 Qa8 24.f6 Bd8 25.Bd4 Nc7 26.fxg7 Kxg7 27.h5? Ne6! 28.g6 Rxd4 29.Rxd4 Nxd4 30.h6+ Kf6 31.g7 Rg8 32.Qf2+ Ndf3 33.Bg2 Qxe4+ 34.Ka1 Ke6 35.Rf1 Bg5 36.Bxf3 Qxf3 37.Qxf3 Nxf3 38.Rxf3 Bxh6 39.Rxb3 Rxg7 40.Rh3 Bf4 0–1 Shirov-Van Wely/Wijk aan Zee 2007] 22...Kh8 [Сега вече 22...Ra4? не върви. Пешката "e4" е защитена от дамата и белите са с развързани ръце! 22...Ra4? 23.Bb5 Ra5 (23...Rxa3 24.bxa3) 24.f6± Nxf6 25.gxf6 Bxf6; 22...Ra5? 23.f6±] 23.h4 Qc8 [23...Qb8!? 24.Rh3 f6 25.Qe2!  и все пак белите доминират] 24.Bd4! Qb7 [24...Nc6!?] 25.Rh3 Nc7?! В трудна позиция черните избират не най-удачното про-дължение. [¹25...Ra4 26.Nb5 Nc7 27.Rxb3 Rfa8 28.Kc2 Nxb5 29.Bxb5 R4a5 30.Qe2 Rc8+ 31.Kd2±] 26.h5 Ra4 27.h6 g6 [27...Rg8 28.Bc4 Nxc4 29.hxg7+ Rxg7 30.Nxc4 Rxc4 31.Bxg7+±] 28.Rc3!+- Топът се прехвърля на дамския фланг, от където въз-действа силно на черната пози-ция. Белите имат вече решаващо преимущество. 28...Kg8 [28... Rfa8 29.Bc4 gxf5 30.Rxb3+-] 29.f6 Bd8 30.Bxe5 dxe5 31.Bc4 Ne6 32.Rxb3 Qc8 [32...Qc6 33.Qc2+-] 33.Rc1 Ra7 [33...Nf4 34.Bxf7+-; 33...Qa8 34.Bd5 Nf4 35.Bxa8 Nxg2 36.Rb8+-] 34.Qg4

XABCDEFGHY
8-+
qvl-trk+(
7
tr-+-+p+p'
6-+-+
nzPpzP&
5+-+-
zp-zP-%
4-+
L+P+Q+$
3
sNR+-+-+-#
2-
zP-+-+-+"
1+
KtR-+-+-!
xabcdefghy

 

Черните се предават. Ако 34...Rc7 [34...Ba5 35.Bxe6 Qxe6 36.Qxe6 fxe6 37.Rd1 Rfa8 38.Rd6+-; 34...Qd7 35.Bxe6 fxe6 36.Rd1+-] 35.Rbc3 Rc6 36.Bd5+-

 1–0

 

 Dimov, Iskren  (2457)

IM Kharitonov, A.(2346)

 

Сицилианска защита [B89]

 

1.e4 c5 2.Nf3 d6 3.d4 cxd4 4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 Nc6 6.Bc4 Избрах “атака Созин”, която според мен дава добри шансове на белите. 6....e6 7.Be3 Be7 8.Bb3 [8.Qe2] 8...0–0 9.Qe2 a6 10.0–0–0 Qc7 11.Rhg1 [11.g4] 11...b5 Черните вероятно се стремят да избегнат острия вариант на Велимирович 11...Nd7 12.g4 Nc5 13.Nf5 12.g4 Na5 [12...b4] 13.g5 Nxb3+ 14.axb3 Nd7 15.f4 b4 16.Na4 [16.Nf5!?] 16...Nc5 Другите възможности са: [16...Bb7; 16...Re8] 17.f5 e5 18.Nf3 Nxa4 [18...Nxb3 19.Kb1 Nc5 20.Nxc5 dxc5 21.f6 Bd6 22.fxg7‚] 19.bxa4 b3! 20.c3! [20.Qd3 Qxc2 21.Qxc2 bxc2 22.Kxc2 Bb7 23.Kd3³; 20.f6 Bd8=] 20...Qc6 [20...Rd8!?; 20...Rb8!?] 21.Nd2! С идея Nb1, защитавайки се от нахлуване на противниковата дама на "a1". 21...Bd8 Черните решават да прехвърлят офицера си на "a5" с натиск на "c3". Белите обаче не им оставят възможност за това и поемат инициативата. [21... Qxa4? 22.f6 Bd8 23.fxg7 Re8 (23...Kxg7 24.Qh5 Be7 25.Rdf1!) 24.Qh5 Be6 25.Rdf1±; ¹21...d5] 22.g6!  

 

XABCDEFGHY
8r+lvl-trk+(
7+-+-+pzpp'
6p+qzp-+P+&
5+-+-zpP+-%
4P+-+P+-+$
3+pzP-vL-+-#
2-zP-sNQ+-zP"
1+-mKR+-tR-!
xabcdefghy

 

Белите се възползват от предо-ставилата им се възможност и започват решителна атака към противниковия цар. Възникват остри тактически позиции в тяхна полза. 22...hxg6 [22...fxg6 23.fxg6 Be6 24.Qh5 hxg6 25.Rxg6 Bf6 26.Rf1 Qd7 27.Bh6 Rf7 (27...Ra7 28.Rfxf6+-) 28.Rgxf6 Rxf6 29.Rxf6 gxf6 30.Qg6+ Kh8 31.Qxf6+ Kh7 32.Nf3±] 23.fxg6 Be6 [23...Qxa4 24.Qh5 fxg6 25.Rxg6±] 24.Qh5 fxg6 25.Rxg6 Bf6 26.Rf1!± Qd7 27.Qh6 [27.Bh6!?] 27...Rf7 28.Rfg1 Raf8 29.h4! Последен и решителен ресурс за атаката на белите! В крайна сметка маршът на пешката "h" решава. 29...a5


[29...Bd8 30.Rxe6!] 30.Bg5 Be7 [30...Bxg5 31.Qxg5+-] 31.h5 Re8 32.Bxe7 Rexe7 33.Qg5 d5 [33...Qxa4 34.h6+-] 34.h6 d4 35. Qxe5 dxc3 36.Qxc3 Qc8 37.Qxc8  Bxc8 38.Rxg7!+-  Последна тън-кост. Белите избират прост план с размяна на топовете и преми-нават в спечелен лекофигурен ендшпил.[38.Nxb3?!÷] 38...Rxg7 39.Rxg7+ Rxg7 40.hxg7 Be6 [40...Bd7 41.Nxb3 Bxa4 42.Nxa5+-] 41.Kd1 Bd7 42.Nc4 Bxa4 43.Nxa5 Kxg7 44.Kd2 Kf6 45.Kc3 Ke5 46.Nxb3 Bb5 [46...Kxe4 47.Nc5+ +-] 47.Nd2  Черните се предават.  1 

 

 

 

VІІІ РЕПУБЛИКАНСКО ОТБОРНО ПЪРВЕНСТВО

ПАРТИИ

 

 

 


   ☺Ташков, Р.     „Враца”

   ☻Димовски Г. „Изгрев”

Коментар мс  Р. Ташков

 

Каталонско начало[D43]

 

 1.d4 d5 2.c4 e6 3.Nf3 c6 4.g3 Nf6 5.Bg2 Nbd7 6.0-0 Bd6 7.Nc3 0-0 8.Nd2 Белите избират сравни-телно нов план. След провежда-не на е2-е4 черните не могат да удържат натиска на пункта „d5”, а разположението на бял кон на „е4” или „с4” ще ги принуди да търсят по-добро място за чернополия офицер.8...Bc7 [В сериозната практика освен този ход се е срещало: 8...Be7;8...Bb4;

8...Re8] 9.e4 dc4 [9...de4 10.Nde4 e5 11.d5!+=] 10.Nxc4 [10. a4?!e5]

10...b5 11.Ne3 b4 12.Ne2[12.Na4]

12...Ba6 [12...a5!?] 13.Bd2!? c5 [13...Rb8 14.Rc1 Bb5 (14...c5 15. dc5 Qe7 16.Nd4! Bxf1 17.Nc6 Qe8 18.Qxf1±) 15.Re1(15.e5 Nd5 16.Re1+=) 15...c5?! 16.e5! cxd4 17.exf6 dxe3 18.Bxe3±] 14.Re1 cxd4 [14...Rb8!? 15.e5 Ne8 (15... cxd4 16.exf6 dxe3 17.Bxe3 Nxf6 18.Bxa7+=) 16.a3! Bb7 17.Bxb7 Rxb7 18.Nc4+=; 14...Bxe2!? 15. Qxe2 cxd4 16.Nc4 d3!? (16...e5 17.Bxb4 Re8 18.Bh3+=; 16...a5 17.e5 Nd5 18.Qg4+=) 17.Qxd3 Nb6 (17...Ne5 18.Nxe5 Bxe5 19. Qxd8 Rfxd8 20.Bxb4 Bxb2 21. Rad1+=) 18.Qxd8 Rad8 19.Bxb4! Nxc4 20.Bxf8 Kxf8 21.Rec1! Bb6 22.Rxc4 Rd2+=] 15.Nxd4 Ne5?! [15...Bd6! 16.Nc6 (16.e5? Nxe5!) 16...Qb6 17.e5 Nxe5 18.Nxe5 Bxe5 19.Bxa8 (19.Nc2+=) 19... Rxa8 20.Nc2 Bd6 21.Be3 Qc6 22.Nd4 Qd5 23.Nb3+=] 16.Bxb4 Re8 [16...Nd3 17.Nc6±] 17.Rc1 Ba5?! [17...Nd3 18.Nc6! Qd7

 

XABCDEFGHY
8
r+-+r+k+(
7
zp-vlq+pzpp'
6
l+N+psn-+&
5+-+-+-+-%
4-
vL-+P+-+$
3+-+
nsN-zP-#
2
PzP-+-zPLzP"
1+-
tRQtR-mK-!
xabcdefghy

 

19.Bf1!! Nxc1 (19...Nxe4 20.Bxd3 Bxd3 21.f3 Nf6 22.Rc3±) 20.Qxd7 Nxd7 21.Bxa6 Nxa2 22.Ba3 Nb8 23.Bb7 Nxc6 24.Bxc6 Ba5 25.Ra1 Nb4 26.Bxe8 Rxe8 27.Bxb4 Bxb4 28.Rxa7+=] 18.Ba5 Qa5 19.Nb3 Qb6 20.NcRac8 21.b4 Rcd8 22.Qb3 Nd3 23.Nxd3 Rxd3 24. Qb2 Rdd8 25.e5 Nd5 26.Bxd5!? exd5 27.Nf5 Re6 28.Qd4 Bc4 29. Qg4 g6 30.Nd4 Re7 31.a3 Rde8 32.Qf4 Rb7 33.Rb1 Qc7 34.h4 Rb6 [34...a5 35.b5 a4 36.Rb4+-] 35.Kg2 a6 36.Re3 a5 37.b5 a4 38.h5 Qb7 39.hg6 fg6 [39...hxg6? 40.Qh6] 40.e6+- Qe7 41.Rf3 Rf8 42.Qxf8 Qxf8 43.Rxf8+ Kxf8 44.Kf3 Ke7 45.Rb4 Bb3 46.Kf4 Kf6 47.Nxb3 axb3 48.a4 Kxe6 49.a5 Rb8 50.a6 1–0

 

   ☺Бочев, Кр.      „Враца”

   ☻Салимов С. „Тангра”

Коментар мс  Кр. Бочев

 

Неправилно начало   [A01]

 

1.e3 Сравнително рядък ход, игран за пръв път през 1851 год. Белите предоставят на против-ника широк спектър на планове за игра, но – разполагайки с темп повече – се стремят да по-лучат удобна редакция  на пред-ложената им конкретна дебютна система. Възникват (с обратни цветове) позиции от сицилиан-ска, староиндийска, новоиндий-ска, холандска защити, защита Нимцович и др. Скромният ход с царската пешка на едно поле дава широки възможности за осъществяване на гъвкава де-бютна стратегия и творческо приложение на известните де-бютни системи. На практика отпада рискът от компютърна изненада във форсираните ва-рианти. Въпросът за ефекта от прилагането на подобен подход в кореспондентния шах е, раз-бира се, дискусионен, но това е един опит да се върне обек-тивният (основан на инди-видуални качества, а не само на способности за общуване със силиконови приятели) състе-зателен елемент в любимата ни разновидност на шахматната игра. 1...e5 [Възможни са също продълженията 1...d5,1...Nf6 и т.н. Интересно е  1...f5 2.e4!? fxe4 3.d3 Nf6 4.Nc3 e5! (4...exd3 5.Bxd3 с отлична компенсация) 5.dxe4 Bb4 6.Bc4 Qe7 7.Nf3 Bxc3+ 8.bxc3 d6 9.Qd3 Nbd7 10.Be3 1/2:1/2 Бочев – Гавазов, ,SF/1CBB ] 2.b3 d5 3.Bb2 Nc6 [3...Bd6; 3...Nd7 4.c4 Ngf6 5.cxd5 Nxd5 6.Nc3 Nxc3 7.Bxc3 Bd6 8.Nf3 e4 9.Nd4 0–0 10.Qc2 Nf6 11.Nb5 Bf5 12.Nxd6 Qxd6 13.Qb2 Ne8 14.Rc1 c6 15.Be5 Qg6 16.Qd4+= 1:0/68 Бочев - Белчев,SF/1CBB]  4.Bb5 [4.Nf3] 4...Qd6N [Играно е4...Bd6 5.c4 a6 6.Bxc6+ bxc6 7. c5!?; 4...f6 5.c4!?]

 

XABCDEFGHY
8
r+l+kvlntr(
7
zppzp-+pzpp'
6-+
nwq-+-+&
5+
L+pzp-+-%
4-+-+-+-+$
3+
P+-zP-+-#
2
PvLPzP-zPPzP"
1
tRN+QmK-sNR!
xabcdefghy

 

 5.Qh5! d4? [5...Bd7!? 6.Bc6 Qc6 (6...Bxc6 7.Qxe5 Qxe5 8.Bxe5 d4 9.Nf3±) 7.Qe5 Ne7; 5...e4] 6.Nf3[6.Ba3 Qd5 7.Bf8 Kf8 8.Bc4 Qd7]6...dxe3?! [6...Bd7 7.Bxc6 Bxc6 8.Nxe5 Bd5 (8...g6 9.Qe2!±) 9.Bxd4 Nf6 10. Qh3±]   7.fxe3! e4  8.Ne5

 Be6 [ 8...Nh6 9. 0–0 Qc5 10. Bc6  (10.Rxf7!?) 10...bc6 11.Bd4+-] 9.Ba3! 1–0   След 9...Nf6 10. Bxd6

 Nxh511.Bxf8 Kxf8 12.Nxc6  bc6 13.Bc6 Rd8 14.Bxe4 всичко е яс-но. Разбира се, тази миниатюра би била невъзможна, ако чер-ните изпълзяваха компютър.

 

 ☺Стефанов, Пл.  „Враца”

☻СимеоновЛ.„Локомотив”

Коментар мс  Пл. Стефанов

 

Дебют Соколски [A00]

 

1.b4 В това първенство реших да експериментирам с този дебoют, след като имах идеи от един тематичен турнир, посве-тен на него. Резултатите са ми доста плачевни, но това е една от партиите, в които имах успех! 1...e5 2.Bb2 Nf6 3.Bxe5 Nc6 4.Bb2 Bxb4 5.e3 d5 6.Nf3 0–0 7.Be2 [7.h4 Bg4 8.Be2 Re8 9.c3 Bd6 10.Na3 a6 11.Nc2 Qe7 12.Ncd4 Na7 13.Qc1 Qd7 14.Ng5 Bxe2 15.Nxe2 Qb5 16.Qc2 c5 17.a4 Qd7 18.f4 Nc6 19.0–0–0 b5 20.Rdg1 d4 21.e4 Rad8 Wagner,J (1790)-Mercier,R (1600)/Champs sur Marne 2006/EXT 2007/1/2–1/2] 7...Bf5 [7...Be6 8.0–0 h6 9.d4 Ne4 10.c3 Bd6 11.Nbd2 Nxd2 12.Nxd2 Na5 13.e4 dxe4 14.Nxe4 Bxh2+ 15.Kxh2 Qh4+ 16.Kg1 Qxe4 17.Bd3 Qh4 18.Qa4 b6 19.Rae1 Rfd8 20.Re4 Qh5 21.c4 Bd7 22.Qc2 Brakin,S-Giardelli,S (2432)/Cordoba 2004/EXT 2007/0–1] 8.0–0 a6 9.d3 h6N [9...Re8 10.c3 Bd6 11.Nbd2 Ne5 12.Nxe5 Bxe5 13.Rb1 Qd7 14.f4 Bd6 15.c4 Qe6 16.e4 dxe4 17.Bxf6 exd3 18.Bf3 Qxf6 19.Bxb7 Rab8 20.Qf3 Bc5+ 21.Kh1 Qg6 22.Rfe1 Rxe1+ 23.Rxe1 Bb4 24.Be4 Niephaus,F-Nicola,R/Wuppertal 1994/EXT 2004/0–1 (45)] 10.Nbd2 Qe7 11.a3 Цитираните по-горе партии са други възможности в този вариант, но позицията, към която се стремях, е точно тази! С няколко думи - подвижен център e3,d3, съединени коне d2-f3 и фианкетиран офицер на b2, с открит диагонал! Дебют-ните задачи са изпълнени, но трябва да се търсят слабости в позицията на черните, а такива засега няма! 11...Bc5 12.c4 dxc4 13.Nxc4 Rfd8 14.Qc2 Re8 15. Rfc1 Qe6 16.Nce5 Nxe5 17.Bxe5 Nd7 18.Bb2 Разбира се взима-нето по c7 не е възможно. 18...Bd6 19.a4 c5 Не знам докол-ко това отслабване е необходи-мо, но белите заплашваха да на-тискат по диагонала ah8 с Dc3. 20.a5 Rac8 21.Ra4 Nf6 22.Rc4 Qe7 23.Nd2 Сега може да се каже, че белите имат страхо-тен пункт "c4" и натиск над пешката "c5". 23...Rb8 24.Bf3 [24.Ba1 Red8І] 24...Red8І 25.g3 b5 26.axb6 Rxb6 27.Ra4 Bc7 [27...Bxd3 28.Bxf6 Qxf6 29.Qxd3 Bxg3 30.Qe2±] 28.Be2²  Qe6 29.Bxf6 Qxf6 30.Qxc5 Rc8 Загубата на пешката c5 изглеждаше неминуема, затова черните се опитаха да осъществят контраигра по линия "c" и първа линия, която бе отразена от белите с вещина! 31.d4 Bd6 [31...Kh7 32.Qa3 Bd6 33.Qa1 Rxc1+ 34.Qxc1±] 32.Qxb6 Rxc1+ 33.Nf1 Bh3 34.Qxa6 Qe6 35.Qd3 Bf8 36.d5 Qb6 37.Rh4 Bd7 38.Qd2 Qb1

XABCDEFGHY
8-+-+-
vlk+(
7+-+
l+pzp-'
6-+-+-+-
zp&
5+-+
P+-+-%
4-+-+-+-
tR$
3+-+-
zP-zP-#
2-+-
wQLzP-zP"
1+
qtr-+NmK-!
xabcdefghy

39.Rc4 Критичен момент! Смя-ната на тежка фигура премахва натиска на черните и затова те се стремят да я избягнат, но това отслабва техните позиции и во-ди до постепенна реализация на преимуществото на белите. Ос-таналото вече е въпрос на вре-ме! 39...Re1 40.Qd3 Qb7 [40...Qa1 41.Rc7 Bh3 42.Rc2±] 41.Rc2 Bh3 42.Rd2 Bd7 43.e4 Bc5 44.Kg2 Qa7 45.Qf3 Qa8 46.e5 Rc1 [46...Qc8 47.g4 Bb6 48.h3+-] 47.Qf4 Qc8 48.g4 Qa8 49.Ng3 Be7 50.Qe4 Re1 [50...Bd8 51.Bd3 g6 52.e6+-] 51.Rd1 Rxd1 52.Bxd1 Bc5 [52...Bd8 53.f4+-] 53.Bc2 Kf8 54.h4 Bb5 [54...Be8 55.g5 hxg5 56.hxg5+-] 55.Qf3 Kg8 [55...Qd8 56.d6 Qd7 57.Nf5+-] 56.g5 hxg5 57.hxg5 Bc4 58.Bh7+! Kxh7 59.Qe4+ g6 60.Qxc4 [60.Qxc4 Qa5 61.Qf4+-]  1–0

 

☺Георгиев Г. „Г.Даскалов”

☻Димов Д.„Локомотив”

Коментар мс  Д. Димов

 

Староиндийска защита [E99]

 

1.d4 Nf6 2.c4 g6 3.Nc3 Bg7 4.е4 d6 5.Be2 0–0 6.Nf3 e5 7.0–0 Nc6 8.d5 Ne7 9.Ne1 Nd7 10.Nd3 f5 11.Bd2 Kh8 12.f3 Ng8 Идеята на това по-малко популярно про-дължение е позиционната запла-ха да се размени “слабият” чер-нопол офицер на черните и най-вече напускане на многоходо-вите форсирани продължения в основния вариант. Освен това ходът е по-гъвкав и не разкрива плановете на черните. 13.Be3 Ndf6 14.c5 Rf7!? [14...Bh6 15.

Bf2] 15.a4 h5 16.a5!? [16.exf5 gxf5 17.f4 Ng4; 16.Qd2 h4] 16...

a6!? 17.Rc1 Bh6 След поредица от профилактични маневри чер-ните играят програмния си ход в момент, когато е невъзможно да се избегне размяната чрез от-стъпление на f2.18.Bxh6 Nxh6 19.Qe1 Bd7 20.b4 Rg7 21.Nb2 [21.f4!? ef4∞] 21...Qe7!? 22.cxd6 cd6 23.Qf2 Белите искат да пре-хвърлят дамата на b6 и атаку-вайки слабите пешки на b7 и d6 да сковат черните фигури със защитата им. Заслужава внима-ние 23.Nc4!? с идея Nb6. 23...f4 Черните залагат на класическия план – контраатака на царския фланг, като са готови и на жерт-ви в името на тази цел. [23...Rag8!?] 24.Nc4 g5! 25.Qb6 Белите решават да се отдадат на “пешкоядство”. [25.Nb6 Rag8 26.Rc2 g4+=] 25...Nf7 26.Qxb7 Rag8 27.Qxa6?!  Заслужаваше внимание размяната на фигури след 27.Nb6! g4 Със следните примерни варианти: 28.Nxd7!? a)28.Rc2!? Ng5→; b)28.fg4 Nh6 29.g3! Nhg4 30.Bg4 fg3 31.Nc8 b)31.Bh3 gh2 32.Kh1 Ne4 33.Qd7 Ng3+!! 34.Kxh2 Qg5 35.Qg7 Qg7 36.Rg1 Qf6 37.Rcf1 Nxf1 38.Rf1 Qg5–+) 31...gh2 32.Kh1 Rxc8 33.Bd7 Qd7 34.Qd7 Nxd7=; с)28...Nxd7 29.fg4 hg4 30.g3! f3 31.Bxa6 Qg5 32.Rc2! Qe3 33.Kh1 Ng5 34.Qc6 Nf6 35.Qd6 Nge4 36.Ne4 Qe4 37.Rcf2 Nxd5 38.Rd1 Nxb4 39.Bb5 Rg6∞; 27.Rc2! g4 28.fxg4 Nxg4³] 27...g4

  ABCDEFGHY
8-+-+-+
rmk(
7+-+
lwqntr-'
6
Q+-zp-sn-+&
5
zP-+Pzp-+p%
4-
zPN+Pzpp+$
3+-
sN-+P+-#
2-+-+
L+PzP"
1+-
tR-+RmK-!
xabcdefghy

28.Rc2 h4! След като не намерих ясна форсирана печалба във ва-риантите след 28...gf3 29.Bхf3 Bh3!? или 28...g3!?, водещи до множество изключително инте-ресни позиции, се спрях на този тих ход, след който остават в си-ла всички заплахи.29.fxg4?! За-служават внимание 29.Qa7!? h3; 29.Qb7 h3; 29.Nb6 h3. 29...Nxg4 30.Bxg4 [30.Bf3 h3 31.g3 Nxh2 32.Rxh2 fg3 33.Ne2 gh2 34.Kxh2 Rg2–+; 30.h3 Nf6 31.Bf3 Bxh3 32.Kh1 Bc8 33.Qb6 (33.Qc6 h3 34.gxh3 Rg3 35.Rh2 Ng5 36.Nd2 Bxh3–+) 33...h3 34.gh3 Rg3 35. Rh2 Ng5 36.Nd2 Nxf3 37.Nxf3 Bxh3 38.Ne2 Qh7–+; 30.Qa7 Nxh2 31.Rf2 h3 32.Bd1 hxg2–+] 30...Rxg4!–+ Позицията на чер-ните е спечелена. 31.Rf3 [31.Nb6 h3 32.g3 fxg3 33.Ne2 gxh2+–+; 31.Kh1 Qg5 32.Rff2 f3–+; 31.Nb5 Bxb5 32.Qxb5 h3 33.g3 Qh4 34. Ne3 fxe3 35.Qd7 R4g7µ; 31.Rff2 h3 32.Qa7 Qh4 33.Ne3 fxe3 34. Qxe3 Ng5–+]31...Qg5!? 32.Rff2  h3 33.Nxd6 [33.Qb6 hg2 34.Nxd6 Nxd6 35.Qxd6 Rh4 36.Rxg2 Rg4 37.Qxd7 Rxg2 38.Kf1 Rxc2–+;33.

Nb6 hg2 34.Nxd7 Qh4 35.Rxg2 f3–+] 33...Nd6 34.Qd6 f3 35.Nd1 [35.Qxd7 Rxg2 36.Rxg2 Qe3 37. Rcf2 Qe1; 35.Qb6 Qf4 (35...Qh4–+) 36.Rfd2 hg2–+; 35.Qc5 Qf4–+] 35...Qf4 36.Qxd7 [36.Ne3 Rg2 37.Ng2 hg2–+] 36...hxg2  0–1


 

 

 

 

РАНГЛИСТА

 

НА БЪЛГАРСКИТЕ КОРЕСПОНДЕНТТНИ СЪСТЕЗАТЕЛИ

 

 

 

ID No ICCF

 

 

Име

 

Партии

 

ELO

 

50315

 

Alexandrov, Alexandar

92

2160

50264

 

Alexandrov, Radko

51

2419

50388

 

Angelov, Angel Valeriev

34

2319

50049

 

Angelov, Dimitar P.

191

2282

50275

 

Angelov, Rumen

100

2326

50334

 

Atanasov, Nikolai

95

2263

50142

 

Belchev, Branimir Petrov

245

2350

50258

 

Bochev, Krasimir

333

2181

50332

LG

Bocheva, Margarita

111

2361

50449

 

Chetalov, Dimitar

30

2174

50350

 

Chirakov, Petar

133

2532

50451

 

Davidov, Alexandar

114

2423

50144

 

Davidov, Dr. Deian Nikolov

177

2258

50251

 

Demirev, Toncho

100

2323

50404

 

Diksokov, Kiril

61

2408

50372

 

Dimov, Diyan

36

2419

50360

SM

Dimov, Iskren

90

2471

50385

 

Dimov, Krstyo

72

2187

50103

 

+ Dimovski, Georgi B.

395

2404

50345

 

Dzanev, Georgi

131

2255

50101

 

Fotev, Lyuben

391

2332

50259

 

Gandev, Petar

57

2082

50460

 

Gavazov, Aleksandar

35

2553

50194

 

Gavrijski, Dimitar

258

2173

50083

 

Gelemerov, Iane

334

1933

50254

 

Georgiev, Georgi Dimitrov

139

2381

50270

 

Gornishki, Ivan

163

1980

50039

GM

Gudyev, Mladen

174

2469

50178

 

Hristov, Boris

103

2164

50319

 

Hristov, Hristo P.

50

2102

50312

 

Ibryamov, Ibryam

64

2136

50279

 

Ignatov, Bozhidar

133

2342

50310

 

Iliev, Ilian Dimitrov

41

2398

50272

 

Iliev, Ilian Radkov

58

2464

50173

SM

Iotov, Valentin Dimitrov

255

2499

50170

 

Ivanov, Hristo Angelov

208

2188

50424

 

Ivanov, Iliya Georgiev

34

2112

50072

 

Ivanov, Ivan Kirilov

226

2294

50247

 

Ivanov, Ivelin

200

2295

50406

 

Ivanov, Radoslav

51

2371

50215

 

Ivanov, Svetoslav Mitkov

84

2267

50075

SM

Kalchev, Joncho

203

2533

50307

 

Kamenov, Nikolai

78

2368

50007

IM

Karapchanski, Dimitar Z.

105

2529

50327

 

Kaytazki, Lyubomir

111

1949

50214

 

Kirkov, Toshko Dimitrov

392

2343

50373

 

Kolev, Nikolay Todorov

43

2437

50073

 

Kosachki, Vasil Videnov

373

1797

50428

 

Kulev, Asen

30

1945

50330

 

Kunchev, Petar

73

2084

50383

 

Lukanov, Tsvetomir

64

2386

50224

 

Marinov, Boris

151

2334

50459

 

Marinov, Petjo

72

2368

50226

 

Markov, Vasko Valchev

86

2046

50458

 

Marmarov, Atanas

38

2199

50338

 

Mateev, Evgeny

235

2204

50159

 

Minchev, Valentin Panoiotov

211

2467

50358

 

Nikolov, Yordan V.

117

2205

50167

GM

Ninov, Nikolai

88

2600

59008

 

Panayotov, Petar

137

2311

50235

 

Parushev, Alexandar Miroslavov

483

2369

50317

 

Penev, Todor

127

2203

50303

 

Petkov, Petko Georgiev

252

2261

50472

 

Petkov, Stoyan

65

2369

50034

 

Petrov, Petar Kostov

248

2217

50253

 

Popov, Stoyan

166

2372

50395

 

Ribarov, Valeri

92

2145

50318

 

Sabotinov, Vulko

40

2219

50097

 

Salimov, Salim

263

2153

50032

SM

Sapundjiev, Ing. Georgi

265

2412

50409

 

Semov, Dobri

100

2404

50055

IM

Sergiev, Stefan

317

2283

50390

 

Shopov, Dimitar

66

2438

50276

 

Simeonov, Lyuben

376

2190

50095

IM

Spasov, Spas

658

2370

59046

 

Spasov, Vesko

212

1871

50285

 

Stefanov, Plamen

128

2429

50387

 

Stefanov, Stefan Valeriev

67

2148

50453

 

Stoyanov, Zlatin

127

2373

50286

 

Tashkov, Rumen

102

2532

50153

 

Tenev, Toncho Spasov

157

2348

50359

 

Tinkov, Stefan

86

1989

50113

 

Tirkov, Georgi

99

2260

50386

 

Tomov, Daniel

99

1804

50174

 

Tshekov, Dimitar Yosifov

159

2200

50322

 

Tsonchev, Nayden

81

2229

50240

 

Tsonev, Boyko Stefanov

197

2151

50163

 

Vankov, Stoyan

144

2419

50096

 

Vasilev, Peter

176

2151

50344

 

Venkov, Nikolai

89

2284

59025

 

Veselinov, Raicho Petrov

237

1964

50255

 

Vinchev, Simeon

231

2322

50464

 

Zhivkov, Georgi

46

2056